Özgeçmiş

Dr. BEKİR  TÜRKMEN

 

ÖZGEÇMİŞİ

GENEL BİLGİLER 
Doğum Tarihi               :  1955
Doğum Yeri                 :  Çankırı
Medeni Durumu           :   Evli
Yabancı Dili                 :  İngilizce
E-mail                         :  tbekir27@gmail.com 
Adres                          :  Ankara

                                                                                                                     

 

ÖĞRENİM  DURUMU

İLKOKUL: Çiçek Köyü  İlkokulu
ORTAOKUL : Ankara İmam-Hatip Ortaokulu
LİSELER: Ankara İmam-Hatip Okulu Lise Kısmı
Zonguldak M.Çelikel Lisesi
YÜKSEKÖĞRETİM:  Sosyal Hizmetler Akademisi / Lisans     
Gazi Üniversitesi Sos.Bil.Enst.Yönetim Bilimleri / Master
Tez: Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sorunu
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi  Enstitüsü / Doktora, Tez;
Cumhuriyet Döneminde Sosyal Hizmetler ve Sosyal Hizmet Müesseseleri

 

YöNETiCiLiK DENEYiMi

Atatürk Sanatoryumu SHU, Sosyal Servis Şefi

Atatürk San. SHU, Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü

Atatürk Sanatoryumu Hast. Rehabilitasyon Merkezi Müdürü

Seyranbağları Yaşlılar Huzurevi Müdür Yardımcısı
Gazi Üniv. Kırşehir Eğitim Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Gazi Üniv. Kırşehir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Gazi  Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanı
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Bşk. Yardımcısı
Niğde Eğitim Yüksekokulu Müdürü                                           
Gazi Ü. Kast. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı
Gazi Ünv.Kast. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Gazi Üniversitesi Kast. Sağlık Yüksekokulu Müdürü
Gediz Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
Gediz Ünv.Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

STK   DENEYİMİ

Atatürk San. Hastalara Yardım Derneği ( ATA-DER ) Sekreteri

Kastamonu Sağlık Eğitimi ve Kültür Derneği Başkanı

DANIŞMANLIK
Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu
Devlet Bakanı Danışmanlığı

MASTER VE DOKTORA DÜZEYİNDE OKUTTUĞU  DERSLER

İleri Rehberlik, Gazi Ünv. Sos.Bil.Enst.,PDR / Master
Yerel Yönetimlerin Eğitim Potansiyelleri, Gazi Ünv. Sosi Bil. Enstitüsü Eğitim Yöneticiliği ve Den.ABD / master
Eğitim Bilimlerine Giriş, Gazi Ünv.Trafik Kaz. Önleme Enst./Master
Yönetsel Davranış, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, EğitimYöneticiliği ve Deneticiliği ABD / Doktora

LİSANS DÜZEYİNDE OKUTTUĞU DERSLER VE DİĞER ETKİNLİKLERİ

Lisans düzeyinde Toplum Psikolojisi, Personel Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Eğitim Sosyolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Araştırma Teknikleri, Eğitim Bilimlerine Giriş  ve Eğitim Psikolojisi,
Sosyal Hizmete Giriş, Sosyal Hizmet Tarihi, Mukayeseli Hayır Hizmetleri, Sosyal Hizmet Hukuku, Uygulamalı  Sosyal Hizmet Araştırmaları

İlk ve ortaöğretim öğretmenlik, müfettişlik lisans tamamlama ve sağlık eğitimcilerinin eğitimi sertifika programları, müfettişlik formasyon ve çeşitli eğitim projelerinin hazırlanması, uygulanması ve yönetimlerinde aktif rol aldı. MEB Şûra üyeliği yaptı. YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında; 1997 yılında Ohio ve Arizona Devlet üniversitelerinde Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi konusunu inceledi, gözlem ve araştırmalarda bulundu. 2008 Bahar Yarıyılında kendi hesabına ABD’ye tekrar giden Türkmen ;   Harvard, MIT ve Boston Üniversitelerini ziyaret etti, gözlem ve incelemelerde bulundu.

Yaygın bir şekilde sosyal hizmetler, Atatürk ve eğitim bilimleri alanlarında çok sayıda konferans verdi. Bir kısmı hakemli dergilerde olmak üzere yüzü aşkın makalesi, İkisi ders notu niteliğinde dört kitabı yayımlanmıştır. Evli ve yetişkin iki evladı vardır.