Türkiye'de Eğitim Sektörü: Sorunlar ve Politika Önerileri (Rapor)

Eklenme Tarihi: 31.07.2015 | Okunma: 2508

Bugün özetle;

Daha ileri ve nitelikli seviyede eğitim alan bireyler çalıştıkları mesleklerde, alanlarda veya sektörlerde çok daha verimli olmaktadır. Bu verimlilik artışının bir bölümü işgücü verimlilik artışı karşılığında ücret ve maaş ödemeleri olarak kişiye yansımakta bu da kişilerin refah seviyelerini olumlu etkilemektedir. 

Eğitimin kamu tarafından finanse edilmediği durumlarda kişiler bu (ilave) eğitim maliyetine katlanmakta, ileride artacak verimliliklerinden kaynaklanacak gelir artışlarının bu maliyetlerin üstünde olduğunu, dolayısıyla bireysel bir maliyet-fayda analizinde ilave eğitimin faydalarının maliyete kıyasla daha yüksek olduğunu düşünmektedir.

Eğitim sadece daha çok gelir olarak bireye yansımamakta aynı zamanda kişilere ve ülkelere pek çok ilave sosyal fayda (dışsallık) sunmaktadır. Örnek olarak bireylerin eğitim seviyesi arttıkça, toplumsal suç oranları azalmakta, çevre bilinci, sağlık bilinci artmaktadır. Bu artışlar sağlık bilincindeki artış gibi, önce kişinin yaşam süresini ve kalitesini olumlu etkilemekte, yaşam süresindeki artış işgücünde bulunma süresini ve işgücü verimliliğini artırmaktadır. Toplum ve ekonomi de bu faydaların neticesini farklı kanallardan almaktadır. Örnek olarak toplumun genel eğitim seviyesi arttıkça, artan çevre bilinciyle paralel olarak kamunun çevreyle ilgili yapacağı harcamalar azalmaktadır. Devlet eğitime ayrılan kaynaklardan çok daha fazlasını azalan çevre kirliği, orman yangınları vs. gibi olumlu neticelerden kaynaklanan tasarruflarla kazanmaktadır. Dolayısıyla eğitimden devletin elde ettiği faydaların eğitime ayırdığı kaynaklara kıyasla daha yüksek olması, kamunun eğitim sistemlerini finanse etmesinin arkasındaki en temel gerekçelerden birisidir.

Eğitimin daha yüksek kazançlar, daha iyi şahıs ve toplum sağlığı, bebek ölüm oranında ve bebek doğum oranında düşme, demokratikleşme, siyasi istikrar, yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılması, daha düşük suç oranları ve çevre bilincinin oluşması gibi birçok net çıktısı vardır.

Raporun Tamamına aşağıdaki link'ten ulaşabilirsiniz.

http://tasav.org/usr_img/yayinlar/raporlar/bf_rapor_no._17_17mart2015_egitim.sektoru_turkmen_final.pdf

 

İlgili Resimler

Sayfaya Yapılan Yorumlar

Adınız Soyadınız:
Eposta:
Yorumunuz:
Güvenlik: 5 + 5 =